Perfomance on Demand, czyli wykonanie optymalizacji wydajności baz danych Oracle do wymaganego przez Klienta poziomu.
Ta usługa jest najczęściej wykonywana u naszych Klientów.

W długiej perspektywnie usługa ta po wykonaniu optymalizacji wydajności baz danych pozwala określić jaki sprzęt będzie spełniał wymagania bazy danych i wykonać na przykład DOWN GRADE serwerów. 

Jak pracujemy?

W pierwszym etapie instalujemy nasze oprogramowanie PERFORMANCE MONITOR do monitorowania baz danych Oracle na okres 20 dni roboczych. W ten sposób zbieramy informacje o Państwa systemach i bazach danych. 

Następnie przeprowadzimy analizę problemów z wydajnością procesów w bazie, określonych przez Państwa, jako krytyczne. 

Kolejny krok to określenie poziomu optymalizacji, który możemy Państwu zagwarantować o ile zmniejszy się zajętość infrastruktury oraz o ile przyspieszy optymalizowany proces. Na tej podstawie przygotujemy do implementacji zmiany, które zwiększą wydajność jednego lub kilku wskazanych procesów działających w bazie danych Oracle. Będą to zmiany wdrażane z poziomu bazy danych bez ingerencji w kod aplikacji.

Po otrzymaniu akceptacji z Państwa strony zaimplementujemy zmiany w bazie danych. Przy pomocy PERFORMANCE MONITOR zmierzymy uzyskany efekt i porównamy go z określonymi wcześniej wartościami wydajności baz danych.

Wydajność to główny czynnik, który działy IT muszą utrzymywać na wysokim poziomie, aby efektywnie wspierać biznes.