Jest to oferta skierowana do Klientów wymagających kompleksowej usługi. W ramach tej usługi przejmujemy odpowiedzialność za wydajność baz danych w określonym okresie, na jaki podpisujemy umowę z klientem. 

Okresy na jakie można zamówić kompleksową usługę to, do wyboru
12 miesięcy, 24 miesiące
lub 36 miesięcy.

W ramach tej usługi GWARANTUJEMY, że ustalona na początku wydajność bazy danych Oracle będzie utrzymana przez cały czas trwania kontraktu.

Gwarantujemy, że bazy danych i systemy  będą pracować z ustaloną wydajnością przez czas trwania umowy.

W przeciwnym wypadku  koszt naszych usług będzie wynosił 0 złotych!

Wydajność to główny czynnik, który działy IT muszą utrzymywać na wysokim poziomie, aby efektywnie wspierać biznes.