Nasi operatorzy w godzinach roboczych stale monitorują zachowanie bazydanych,  dzięki czemu pojawiające się problemy są natychmiast analizowane i diagnozowane – w efekcie klient otrzymuje raporty wydajnościowe w czasie rzeczywistym.

Raporty zawierają opis działania bazy danych w cyklu miesięcznym wraz z zaznaczeniem każdego problemu jaki miał miejsce oraz sposobu jego rozwiązania. Nasze oprogramowanie pozwala na automatyczne monitorowanie baz danych Oracle przez 24h na dobę.

Monitorujemy wszystkie paramantery bazy danych takie jak:

  • wydajność poleceń SQL
  • czasy oczekiwań w bazie danych (wait interface)
  • LATCH(e)
  • podsystemy I/O
  • bufory pamięci 
  • blokady (lock)
  • sesje użytkowników

W określonym przedziałach czasowych wysyłamy raporty o stanie wydajności monitorowanych baz danych i zalecanych zmianach.

Wydajność to główny czynnik, który działy IT muszą utrzymywać na wysokim poziomie, aby efektywnie wspierać biznes.