W XPLUS, dzięki  praktycznej wiedzy, powstało intuicyjne i innowacyjne narzędzie  dla administratorów baz danych oraz developerów, które w sposób przejrzysty informuje nie tylko o problemach wydajnościowych, ale przede wszystkim pokazuje ich przyczynę. 

Usługa diagnostyki baz danych, polega na:

  • opisie zapytań powodujących problemy wydajnościowe  w rozbiciu na CPU, I/O.
  • opisie zapytań powodujących problemy  wydajnościowe z powodu zmiany dostępu do danych.
  • opisie zapytań powodujących problemy wydajnościowe z powodu złej rezerwacji     buforów bazy danych.

Prowadzimy także szkolenie na temat wykorzystania naszego oprogramowanie Performance Monitor do prowadzenia takiej diagnostyki.

Z naszego doświadczenia wiemy, że wydajność urządzeń I/O jest jednym z najłatwiej identyfikowalnych problemów powodujących obniżenie efektywności baz danych. Najważniejsze jest uzyskanie informacji o tym, jak pojedyncze zapytania SQL wpływają na zasoby sprzętowe serwerów. To właśnie jedna z unikalnych cech naszych usług. 

Wydajność to główny czynnik, który działy IT muszą utrzymywać na wysokim poziomie, aby efektywnie wspierać biznes.