Firma XPLUS rozwiązując wiele problemów związanych z wydajnością baz danych zdobyła unikalną wiedzę dotyczącą zarządzania wydajnością baz danych ORACLE w wielu środowiskach.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, analizie potrzeb Klientów i ofert dostępnych na rynku, XPLUS przygotował pakiet usług pod nazwą PERFORMANCE MANAGEMENT dla wszystkich, którzy wymagają wydajności na określonym poziomie. 

W ramach tego pakietu Klient może zamówić:

  • Pomiar wydajności
  • Performance on demand
  • Wdrożenie zmian

Nasz pakiet usług pozwala zwiększyć wydajność bazy danych Oracle do poziomu, który zapewni bezproblemowe realizowanie procesów biznesowych. Dzięki wdrożeniu zmian, XPLUS przekazuje bazę danych gotową obsłużyć nawet 100% więcej transakcji przy zachowaniu tej samej infrastruktury. Wszelkie zmiany wprowadzane są z poziomu bazy danych Oracle. Nie ingerują one w żaden sposób w kod i funkcje aplikacji, ale jednocześnie spektakularnie podnoszą jej wydajność. 

Miernikiem wykonania usługi jest realizacja procesu biznesowego w czasie wskazanym przez Klienta. Dodatkowo możemy ustalić z Klientem mierniki techniczne takie, jak obniżenie zajętości CPU lub I/O .

Gwarancją jakości naszych usług jest zobowiązanie jeśli wydajność bazy danych nie osiągnie zaoferowanych i uzgodnionych z Klientem wartości,  XPLUS nie przyjmie wynagrodzenia.

Dla Klientów, którzy chcieliby przetestować nasze usługi i oprogramowanie oferujemy BEZPŁATNĄ instalację naszego oprogramowania na okres od 20 do 40 dni roboczych. Po tym okresie na podstawie danych zebranych przez nasze oprogramowanie monitorujące przedstawimy, krótką diagnozę bazy danych i zoptymalizujemy jeden wybrany proces.

Wydajność to główny czynnik, który działy IT muszą utrzymywać na wysokim poziomie, aby efektywnie wspierać biznes.